:: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu - www.muzeumniepodległości.poznan.plPolska zobacz więcej
   


Menu

Muzeum Powstania Wielkopolskiego - facebook | g+ | twitter

Muzeum Ubrojenia - Facebook

WMWN na YouTube

Facebook ogólny WMN

 
 
.
Projekty realizowane przez Muzeum


POZnan


Samorządowa
Instytucja Kultury miasta

 
  
   

Komunikat dot. nowych godzin otwarcia i nowych cen biletów

NOWE, Ujednolicone godziny otwarcia we wszystkich oddziałach tj. :
1) w miesiącach od marca do października: 10:00 – 17:00
2) w miesiącach od listopada do lutego: XI – II: 10:00 – 16:00
3) wszystkie niedziele bez względu na miesiąc: 10:00 – 16:00
Zmiany dot. godzin obowiązują od 1 lipca 2016 roku
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nowe ceny biletów (od 1 września 2016 roku)
- normalny - 8 zł
- ulgowy - 4 zł
- dniem bezpłatnym jest wtorek

Powyższe ceny obowiązują w następujących oddziałach:
- Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919
- Muzeum Powstania Poznańskiego- Czerwiec 1956
- Muzeum Uzbrojenia
- Muzeum Armii "Poznań"

Nowe ceny biletów w Muzeum Martyrologii Wielkopolan - Fort VII (od 1 września 2016 roku)
- normalny - 4 zł
- ulgowy - 2 zł

NOWOŚĆ! Bilet sieciowy - uprawnia do zwiedzenia wszystkich oddziałów Muzeum w ciągu 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia odwiedzin pierwszego z wybranych oddziałów (od 1 września 2016 roku)
- normalny - 25 zł
- ulgowy - 12 zł

Zwiedzanie z przewodnikiem (od 1 września 2016 roku)
- w języku polskim - 40 zł
- w języku angielskim/niemieckim - 60 zł Aktualne wystawy Muzeum


W październiku 1939 r., w pierwszym na ziemiach polskich niemieckim obozie koncentracyjnym w Forcie VII w Poznaniu, hitlerowcy przeprowadzili eksperymentalną akcję uśmiercania chorych psychicznie za pomocą gazu. Po raz pierwszy w historii użyto go do masowego mordowania ludności cywilnej. Sprawdzono wówczas, w jaki sposób szybko i tanio uśmiercać duże grupy ludzi za pomocą gazu, który w tym celu w innych obozach zaczęto stosować dopiero później. Akcją kierował komisarz kryminalny SS Obersturmführer Herbert Lange, który następnie brał udział w zbrodniach dokonywanych na pacjentach szpitali psychiatrycznych w innych miejscowościach, a w latach 1941–1942 był komendantem obozu zagłady w Chełmnie nad Nerem. W Forcie VII do pomieszczenia zaadaptowanego na komorę gazową wprowadzano tlenek węgla, a więc śmierć następowała w wyniku zaczadzenia. Akcję tę zakończono w listopadzie 1939 r. a pomieszczenie wykorzystane jako komora gazowa było w późniejszym czasie zwykłą celą dla więźniów. Aktualne wystawy Muzeum
Muzeum Martyrologii Wielkopolan - Fort VII poszerza przestrzeń wystawienniczą.
Aktualnie można zobaczyć kolejną obok stałych ekspozycji, wystawę czasową:

„Ja szukam życia i umrę cicho…” – życie i twórczość Stefana Balickiego

Kuratorem wystawy jest:
Agata PłonkaNotatka: fot. Przemysław Jurkiewicz

 Aktualne wystawy Muzeum
 


Wyślij artykuł do znajomych Strona gotowa do druku

 Aktualne wystawy Muzeum
25 czerwca 2010 o godzinie 14.00 w Muzeum Uzbrojenia została otwarta wystawa Za mundurem panny sznurem… Mundury, uzbrojenie i oporządzenie polskich formacji wojskowych 1914-1945.
Na wystawie zaprezentowanych zostanie kilkadziesiąt unikalnych eksponatów. Wśród nich ołtarz polowy kapelana Wojska Polskiego z okresu międzywojennego, buty sławnej warszawskiej firmy Hiszpański, pełne umundurowanie płatnika WP, a przede wszystkim – umundurowanie, oporządzenie i uzbrojenie polskich formacji wojskowych z okresu I wojny światowej (Legionów Polskich J. Piłsudskiego i „błękitnej armii” gen. J. Hallera), Wojska Polskiego II RP oraz polskich formacji walczących na frontach II wojny światowej (1 Dywizji Pancernej gen. S. Maczka i 1 Brygady Spadochronowej gen. S. Sosabowskiego).
 
 
Kuratorzy wystawy:
Jan Wieczorek
Radosław Grygiel

Aranżacja plastyczna:
Andrzej Bartkowiak


Wyślij artykuł do znajomych Strona gotowa do druku

 Wydarzenia przy Muzeum - 2009 r.
 
W związku z 70 rocznicą utworzenia obozu koncentracyjnego w Forcie VII, 3 października otwarto nową część ekspozycji stałej w Muzeum Martyrologii Wielkopolan - Fort VII,

''Męczeństwo więźniów Fortu VII w okresie II wojny światowej''


W odrestaurowanych pomieszczeniach fortu zaprezentowane zostały pamiątki więźniarskie, dokumenty, medale, plakaty oraz filmy. Zobaczyć można zrekonstruowane cele więźniów i Salę Pamięci.


Wyślij artykuł do znajomych Strona gotowa do druku

<< 1 10 16 17 18 19 20 21 22 >>