:: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu - www.muzeumniepodległości.poznan.plPolska zobacz więcej
   


Menu

Muzeum Powstania Wielkopolskiego - facebook | g+ | twitter

Muzeum Ubrojenia - Facebook

WMWN na YouTube

Facebook ogólny WMN

 
 
.
Projekty realizowane przez Muzeum


POZnan


Samorządowa
Instytucja Kultury miasta

 
  
   

Komunikat dot. nowych godzin otwarcia i nowych cen biletów

NOWE, Ujednolicone godziny otwarcia we wszystkich oddziałach tj. :
1) w miesiącach od marca do października: 10:00 – 17:00
2) w miesiącach od listopada do lutego: XI – II: 10:00 – 16:00
3) wszystkie niedziele bez względu na miesiąc: 10:00 – 16:00
Zmiany dot. godzin obowiązują od 1 lipca 2016 roku
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nowe ceny biletów (od 1 września 2016 roku)
- normalny - 8 zł
- ulgowy - 4 zł
- dniem bezpłatnym jest wtorek

Powyższe ceny obowiązują w następujących oddziałach:
- Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919
- Muzeum Powstania Poznańskiego- Czerwiec 1956
- Muzeum Uzbrojenia
- Muzeum Armii "Poznań"

Nowe ceny biletów w Muzeum Martyrologii Wielkopolan - Fort VII (od 1 września 2016 roku)
- normalny - 4 zł
- ulgowy - 2 zł

NOWOŚĆ! Bilet sieciowy - uprawnia do zwiedzenia wszystkich oddziałów Muzeum w ciągu 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia odwiedzin pierwszego z wybranych oddziałów (od 1 września 2016 roku)
- normalny - 25 zł
- ulgowy - 12 zł

Zwiedzanie z przewodnikiem (od 1 września 2016 roku)
- w języku polskim - 40 zł
- w języku angielskim/niemieckim - 60 zł
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości poszukuje pracownika na stanowisko księgowego.
Zatrudnienie obejmuje pełen etat – umowa na zastępstwo co najmniej 1 rok

Zakres podstawowych czynności:
1. Kontrola i księgowanie dokumentów
2. Sporządzanie deklaracji VAT
3. Dokonanie rozliczeń finansowych w zakresie podatku VAT
4. Sporządzanie sprawozdań z należności
5. Prowadzenie dokumentacji księgowej i jej archiwizowanie

Wymagania obowiązkowe:
1. Wykształcenie średnie – preferowane ekonomiczne
2. Znajomość programów finansowo – księgowych, w tym programu Agrobex
3. Znajomość klasyfikacji budżetowej
4. Znajomość przepisów z zakresu ustawy o rachunkowości, finansów publicznych

Wymagania dodatkowe
1. Znajomość pakietu MS Office
2. Umiejętność dobrej organizacji pracy
3. Sumienność, rzetelność i terminowość

Wymagane dokumenty
1. CV i list motywacyjny
2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

Na zgłoszenie oczekujemy (złożone osobiście lub listownie) do dnia 23 lutego 2017 roku.

Zgłoszenia prosimy kierować do Sekretariatu pod adres:
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości
ul. Woźna 12
61-777 Poznań

Informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z kandydatami spełniającymi w/w wymogi formalne. Aplikacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Nabór na stanowisko księgowego | Loguj/Utwórz konto | 0 Komentarze
Komentarze są własnością ich twórców. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść.