:: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu - www.muzeumniepodległości.poznan.plPolska zobacz więcej
   


Menu

Muzeum Powstania Wielkopolskiego - facebook | g+ | twitter

Muzeum Ubrojenia - Facebook

WMWN na YouTube

Facebook ogólny WMN

 
 
.
Projekty realizowane przez Muzeum


POZnan


Samorządowa
Instytucja Kultury miasta

 
  
   

Komunikat dot. nowych godzin otwarcia i nowych cen biletów

NOWE, Ujednolicone godziny otwarcia we wszystkich oddziałach tj. :
1) w miesiącach od marca do października: 10:00 – 17:00
2) w miesiącach od listopada do lutego: XI – II: 10:00 – 16:00
3) wszystkie niedziele bez względu na miesiąc: 10:00 – 16:00
Zmiany dot. godzin obowiązują od 1 lipca 2016 roku
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nowe ceny biletów (od 1 września 2016 roku)
- normalny - 8 zł
- ulgowy - 4 zł
- dniem bezpłatnym jest wtorek

Powyższe ceny obowiązują w następujących oddziałach:
- Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919
- Muzeum Powstania Poznańskiego- Czerwiec 1956
- Muzeum Uzbrojenia
- Muzeum Armii "Poznań"

Nowe ceny biletów w Muzeum Martyrologii Wielkopolan - Fort VII (od 1 września 2016 roku)
- normalny - 4 zł
- ulgowy - 2 zł

NOWOŚĆ! Bilet sieciowy - uprawnia do zwiedzenia wszystkich oddziałów Muzeum w ciągu 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia odwiedzin pierwszego z wybranych oddziałów (od 1 września 2016 roku)
- normalny - 25 zł
- ulgowy - 12 zł

Zwiedzanie z przewodnikiem (od 1 września 2016 roku)
- w języku polskim - 40 zł
- w języku angielskim/niemieckim - 60 zł
Uroczysta odprawa wart w wykonaniu Reprezentacyjnego Oddziału Ułanów Miasta Poznania w barwach 15 Pułku Ułanów Poznański, nagradzane gromkimi brawami przez publiczność pokazy musztry, władania szablą i lancą ułańską poprzedziły otwarcie niecodziennej wystawy czasowej pt. "Szabel nam nie zabraknie. Szable imienne oficerów polskich związanych z Wielkopolską 1918-1939. Broń biała z kolekcji Pawła Komorowskiego".

W ten niecodzienny sposób Muzeum Powstania Wielkopolskiego – oddział Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, uczciło święto Wojska Polskiego. Święto ustanowione w 1923 roku, rozkazem ministra spraw wojskowych w rządzie Wincentego Witosa – generała Stanisława Szeptyckiego, którego szablę także można podziwiać w Odwachu. Na wystawie, do której przygotowania prowadzono od blisko dwóch lat, można obejrzeć kilkadziesiąt imiennych szabel i pałaszy, między innymi szable dowódców ‪‎15 Pułku Ułanów Poznańskich‬: gen. Aleksandra Pajewskiego, płk Gwido Potem, gen. Stanisława Grzmota - Skotnickiego, płk Tadeusza Mikke; jak i również szable gen. Romana Abrahama – dowódcy Wielkopolskiej Brygady Kawalerii (1937-1939), którą otrzymał w stopniu pułkownika czy szablę gen. Tadeusza Kutrzeby dowódcy Armii „Poznań”, szablę imienną generała Aleksandra Pajewskiego – dowódcy 15 Pułku Ułanów Poznańskich czy szablę płk Włodzimierza Podhorskiego – dowódcy 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich. Na potrzeby wystawy udało się pozyskać również osobistą broń paradną generała Kazimierza Sosnkowskiego i premiera Felicjana Sławoj-Składkowskiego. Kuratorem i autorem wystawy jest Marcin Wiśniewski, któremu udało się nakłonić do pokazania zaledwie fragmentu olbrzymiej kolekcji prywatnego kolekcjonera spod Ostrzeszowa, Pana Pawła Komorowskiego. - Pierwszą moją szablę kupiłem, namówiony przez kolegę, jeszcze w liceum. Białej broni szukałem po rodzinach, giełdach staroci, na rynku kolekcjonerskim, potem na Allegro. Ta pasja, to jak choroba nieuleczalna, nie ma na nią lekarstwa. Ale daje dużo satysfakcji, pozwala lepiej poznać historię i zrozumieć jej bohaterów - mówił podczas uroczystości otwarcia wystawy w Odwachu właściciel prezentowanych tam szabel, z zawodu mgr. inżynier leśnik Paweł Komorowski. Na wystawie prezentowane są głównie szable, ale także pałasze. Szabla - długa sieczna broń biała, z jednosieczną, wygiętą głownią. Pałasz to także broń biała, z prostą, długą i szeroką jedno lub obosieczną głownią. Oba rodzaje broni przeznaczone są do cięć i do sztychów (pchnięć). Ponieważ wręczane były konkretnym osobom, przy specjalnych okazjach, na każdej z nich znajdują się ciekawe dedykacje, inskrypcje oraz daty. Najczęściej pojawiąjącym się motywem są słowa „ Za honor i ojczyznę”. Więcej informacji o całej kolekcji i jej właścicielu – Pawle Komorowskim można znaleźć w pięknie ilustrowanym albumie wydanym przez Silva Rerum pt. „Szabel nam nie zabraknie… Broń biała żołnierza polskiego z XVIII-XX wieku”. Odwiedzający wystawę mogą dosiąść drewnianego konia ćwiczebnego wypożyczonego przez Reprezentacyjny Oddział Ułanów Miasta Poznania. Wystawa pt. "Szabel nam nie zabraknie. Szable imienne oficerów polskich związanych z Wielkopolską 1918-1939. Broń biała z kolekcji Pawła Komorowskiego" prezentowana będzie w Odwachu na Starym Rynku w Poznaniu do końca listopada 2016 roku. Serdecznie zapraszamy.